Wojciech Jankowski
18-43 Miastkowo 
Kuleszka 28 
email: ogrodzeplac@gmail.com 
telefon: 0 605 489 681
Ostrołeka, Łomża, Kuleszka